Zanjan News پیوند: http://www.zanjannews.com/index.php?id=12649
معاون سازمان تأ‌مين‌اجتماعي:
طرح جمع‌‌آوري سابقه بيمه به صورت الكترونيكي به زودي اجرا مي‌شود
( 30/07/09) با اجراي اين طرح، بازنشستگان براي جمع‌آوري سوابق خود ديگر احتياج نيست از اين شهر به آن شهر بروند و سوابق خود را جمع‌آوري كنند. @@

فارس: معاون اداري و مالي سازمان تأمين‌اجتماعي گفت: طرح جمع‌‌آوري سابقه بيمه به صورت الكترونيكي در حال بررسي است و در آينده نزديك اجرا مي‌شود.
اسماعيل همدانلو اظهار داشت: با توجه به اينكه معاونت اداري و مالي سازمان تأمين‌اجتماعي متولي شد كه اين طرح را به سامان برساند تا به حال پيشرفت چشم‌گيري داشته است.
وي در خصوص الكترونيكي كردن سابقه بيمه گفت: به عنوان مثال اگر كارگري در چندين شهر مختلف كار كرده باشد و سابقه آن شخص در همان شهر مانده باشد، هنگامي كه نياز به جمع‌آوري سوابق بيمه خود داشته باشد مي‌تواند در آخرين شهري كه بازنشسته شده است، تمام سوابق خود را به صورت اينترنتي و نرم‌افزاري دريافت كند.
همدانلو خاطر نشان كرد: با اجراي اين طرح، بازنشستگان براي جمع‌آوري سوابق خود ديگر احتياج نيست از اين شهر به آن شهر بروند و سوابق خود را جمع‌آوري كنند.
معاون اداري و مالي سازمان تأمين اجتماعي بيان داشت: در حال حاضر اين طرح به صورت آزمايشي در استا‌نها در حال اجراست و به عنوان يك كارنامه به آنها ابلاغ مي‌شود.